fbpx

Terapieprzynoszące ulgę

TERAPIA MANUALNA

Ortopedyczna Terapia Manualna jest wąską specjalizacją w obrębie Fizjoterapii ukierunkowaną na ręczne badanie i leczenie pacjentów z tzw. dysfunkcjami narządu ruchu, a więc z bólem, przykurczem i niestabilnością w obrębie stawów kończyn górnych, dolnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz w obrębie poszczególnych odcinków kręgosłupa.

OSTEOPATIA I TERAPIA WISCERALNA

Osteopatia jest metodą leczenia manualnego, poprawiającą prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu, poprzez odpowiednie wykorzystanie własnej zdolności do regeneracji tkanek. Lecząc wykryte zaburzenia mobilności, przywraca się integralność strukturalną. Całościowe leczenie będzie uwzględniało także układ trzewny (narządy wewnętrzne- terapia wisceralna) i czaszkowy-krzyżowy (czaszka, kość krzyżowa i ich połączenie).

TRENING REHABILITACYJNY

Działanie mające na celu przywrócenie kontroli nerwowo – mięśniowej oraz uruchomienie mechanizmów dostosowujących wzorce mięśniowe w celu zachowania stabilności lokalnej i globalnej (równowagi). Trening funkcjonalny ma na celu przywrócenie utraconej przez pacjenta funkcji, zwiększenie wydajności lub poprawę wzorca ruchu. Diagnostyka metaboliczna na wadze Tanita pozwoli zbadać stan wyjściowy oraz monitorować w trakcie cyklu treningowego zawartość tkanki tłuszczowej, mięśniowej, kostnej oraz wody w stosunku do obwodów ciała.

FIZYKOTERAPIA

Do elektroterapii wykorzystuje się prąd stały, zmienny lub impulsowy. W zależności od wskazań wykonuje się zabiegi z wykorzystaniem prądów: faradycznych, rosyjskich, interferencyjnych, diadynamicznych, wysokonapięciowych, galwanicznych, TENS, mikroprądów. Ultradźwięki są związane z falą dźwiękową, ale o wyższej częstotliwości. Zastosowanie dwóch rodzajów terapii w tym samym czasie wobec tych samych tkanek opisuje się jako terapię skojarzoną.

PRZESKÓRNA ELEKTROLIZA EPTE

Terapia Przezskórnej Elektrolizy EPTE ® jest przełomową techniką w leczeniu tendinopatii. Leczenie przezskórną elektrolizą jest szybkie, skuteczne, wywołuje minimalny ból dla pacjenta, skraca czas regeneracji i minimalizuje koszty leczenia. EPTE ® jest pierwszym urządzeniem do elektrolizy posiadające oznakowanie CE, wskazujące na jego bezpieczeństwo i zgodność z dyrektywami CE.
Leczenie za pomocą zabiegu elektrolizy przezskórnej polega na zastosowaniu modulowanego prądu elektrycznego bezpośrednio na uszkodzonej tkance miękkiej, za pomocą igły do akupunktury, wywołującego regenerację tkanki. Terapia przezskórną elektrolizą wywołuje swoistą reakcję gojenia się naszego ciała w leczonym obszarze. Za pomocą modulatora intensywności EPTE ® (μA / cm2) można wytwarzać kontrolowane zapalenie, niezbędne do wyleczenia tendinopatii. Mikroprądy o małej intensywności zwykle nie są odczuwalne przez pacjenta.
W ciągu zaledwie 48 godzin pacjent odzyskuje zakres ruchu i każdy ból zostanie znacznie złagodzony. Przezskórna terapia elektrolityczna jest skuteczna w leczeniu tendinopatii u wszystkich typów chorych od sportowców na światowym poziomie do osób z typowymi urazami z przeciążenia.

KINESIOLOGY TAPING

Terapia Kinesiology Taping to sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu wykorzystania możliwości kompensacyjnych organizmu. Pomocna w terapii bólu, korekcji układu powięziowego, reedukowaniu czynności ruchowych. Adresatem terapii może być każda osoba u której testy wskazują na możliwość redukcji objawów. Testy dają ocenę ogólnego funkcjonowania organizmu oraz informacje jakie obszary są zaburzone i związane z istniejącymi objawami.