fbpx

TERAPIA MANUALNA

Ortopedyczna Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborn – Evjenth

Ortopedyczna Terapia Manualna jest wąską specjalizacją w obrębie Fizjoterapii ukierunkowaną na ręczne badanie i leczenie pacjentów z tzw. dysfunkcjami narządu ruchu, a więc z bólem, przykurczem i niestabilnością w obrębie stawów kończyn górnych, dolnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz w obrębie poszczególnych odcinków kręgosłupa.

Ponieważ badanie i leczenie wykonywane jest rękoma terapeuty to ten sposób pracy określono mianem „terapii manualnej”. Dokładne badanie umożliwia zastosowanie precyzyjnego leczenia, a inaczej leczy się uciśnięty nerw, inaczej zwyrodniały staw i inaczej zbytnio napięty lub skrócony mięsień. Rodzaj zmienionej chorobowo tkanki warunkuje użycie specyficznych dla tej tkanki technik manualnych takich jak: poizometryczna relaksacja, rozciąganie mięśni (stretching), szybkie uruchomienie zablokowanych stawów w obrębie kręgosłupa (tzw. manipulacje), długo utrzymywane rozciąganie torebki stawowej (tzw. mobilizacja) lub przywracanie ruchomości struktur nerwowych. Głównym celem terapeuty jest jak najszybsze przywrócenie bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz zapobieganie nawrotom dolegliwości.

Terapia Tkanek Miękkich

Techniki Energizacji Mięśni

Zespół technik wykorzystujących napięcie mięśnia, mające na celu likwidacje istniejących zaburzeń w obrębie tkanek miękkich. Wskazania hipertonus mięśniowy, przykurcz mięśniowy i łącznotkankowy, osłabienie mięśni, ograniczenia ruchu wynikającego z restrykcji tkanek miękkich.

Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie

Powięź to płaska włóknista tkanka, która otacza ciało pod skórą, otacza i przedziela mięśnie oraz grupy mięśniowe dzieląc je na warstwy. Powięź tworzy integralna, ciągłą sieć docierającą do wszystkich narządów ciała. Restrykcje systemu mięśniowo- powięziowego mogą spowodować wzmożone napięcie nawet w odrębnych obszarach naszego organizmu, powodując kompresje w stawach , ograniczenie przepływu płynów oraz ucisk na struktury nerwowe, a tym samym objawy bólowe. Terapeuta wykrywa ograniczenia w przesuwalności powięzi i wykorzystując fenomen rozluźnienia likwiduje restrykcje.

Techniki Aktywnego rozluźniania

Polegają na utrzymywaniu stałego nacisku lub zablokowaniu tkanek podczas, gdy jednocześnie wykonywanie jest rozciąganie tkanki. Szczególnie skuteczna po urazach sportowych i po długich unieruchomieniach.

Terapia punktów spustowych

Punkt spustowy to uwrażliwione miejsce w obrębie hipertonicznych tkanek, które charakteryzuje się tkliwością uciskową. Może on powodować ból promieniujący oraz inne objawy w obszarach ciała odległych od miejsca drażnienia. Zlikwidowanie punktów spustowych doprowadza do znacznego zmniejszenie napięcia tkankowego w danym obszarze zaburzenie. Do likwidacji punktów spustowych można wykorzystać min. ucisk, głębokie głaskanie lub pozycyjne rozluźnianie. (Positional release, strain–counterstrain)

Technika (Positional release)

Polega na ułożeniu danego stawu w pozycji powodującej maksymalne rozluźnienie tkanek i utrzymaniu tej pozycji przez 20 -120 sekund. Skutkuje to radykalną poprawą zakresu ruchu oraz zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Technika jest całkowicie bezbolesna i ma szerokie zastosowanie w stanach ostrych.

Neuromobilizacje struktur nerwowych o ograniczonej przesuwalności i rozciągliwości

Metoda ta ma na celu usunięcie zaburzeń neuromechaniki. Polega na badaniu i likwidacji zaburzeń przesuwalności lub zaburzeń poślizgu i rozciągliwości struktur nerwowych. Tkanka nerwowa przemieszcza się względem okolicznych tkanek zarówno wzdłuż swojego przebiegu, jak i w poprzek. Problemy z ruchomością bądź rozciągliwością struktur nerwowych mogą objawiać się bolesnością na przebiegu nerwu lub w rejonie unerwienia czuciowego.

Terapia wisceralna (trzewna)

Terapia wisceralna to postępowanie lecznicze, którego celem jest przywrócenie prawidłowego napięcia, elastyczności oraz ruchomości narządów wewnętrznych. Praca poprzez system narządów wewnętrznych, który posiada liczne anatomiczne i funkcjonalne połączenia z narządem ruchu i innymi układami ciała, pozwala na skuteczną ocenę oraz likwidowanie dysfunkcji i dolegliwości pacjenta.

Techniki manipulacyjne HVLA