fbpx

O nasczym się zajmujemy?

URSZULA KONARZEWSKA

Mgr fizjoterapii, osteopata DO

 Studia i doświadczenie:

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (studia pierwszego stopnia) oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (studia drugiego stopnia). Po ukończeniu studiów zdobywała doświadczenie w Przychodniach Rehabilitacyjnych w Białymstoku i Gródku, oraz w Przedszkolu Integracyjnym w Supraślu pracując z dorosłymi i dziećmi. Była związana również z klubem fitness, gdzie jej fizjoterapeutyczne wykształcenie pomogło przywrócić formę osobom obciążonym medycznie.

 Szkolenia:

Liczne szkolenia w dziedzinie Diagnozowania i Leczenia Dysfunkcji Tkanek Miękkich J. Ciechomskiego (dodatkowo moduł w Pediatrii) pozwalają jej globalnie spojrzeć na pacjenta niezależnie od wieku. Stale podnosi swoje kwalifikacje w dziedzinie fizjoterapii, ale również w dziedzinach niemedycznych jak pedagogika. Ukończyła szkolenie w dziedzinie osteopatii we Flanders International College of Osteopathy (FICO) uzyskując tytuł Dyplomowanego Osteopaty DO.

 Zainteresowania:

W czasie wolnym uprawia sport (snowboard, rolki, rower, trening funkcjonalny), podróżuje, maluje obrazy i pasjonuje się gotowaniem.

KRZYSZTOF KORYSZEWSKI

LEKARZ

Dr PAWEŁ KONARZEWSKI

Fizjoterapeuta OMT

 Studia:

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (studia pierwszego stopnia) oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (studia drugiego stopnia).

 Praca zawodowa:

Karierę zawodową rozpoczynał w białostockich placówkach rehabilitacyjnych. Rozwój zawodowy pozwolił na podjęcie pracy na stanowisku wykładowcy w Klinice Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecnie prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne (Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji, Metody specjalne w fizjoterapii ) oraz jest opiekunem praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia. Pełni rolę wiceprezesa ORTHOPAEDIC MANIPULATIVE THERAPY POLAND oraz Polskiego Towarzystwa Profesjonalistów Zdrowia w Reumatologii. Zajmuje się również pracą naukową. Jest współautorem prac z dziedziny rehabilitacji publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jednocześnie rozwijał się w dziedzinie terapii manualnej oraz rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej itp. pracując w gabinecie fizjoterapii.

 Szkolenia:

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach. Ukończył cykl szkoleń terapii manualnej wg. koncepcji Kaltenborn – Evjenth, zakończony egzaminem dającym międzynarodowy certyfikat terapeuty manualnego oraz cykl szkoleń Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu. Poszerzył swoją wiedzę i gamę technik o terapie wisceralną, NDS Neurodynamic Solution, HVLA – krótkodźwigniowe techniki manipulacyjne, haczykowanie i wiele innych. Ukończył szereg szkoleń z zakresu diagnostyki i terapii dysfunkcji czaszkowych i stawów skroniowo-żuchwowych (CRAFTA, V. Palmerini, J. Langendoen). Odbył szkolenia z zakresu manipulacji powięzi FM STECCO. Szkolił się również w zakresie ultrasonograficznej (USG) diagnostyki narządu ruchu oraz mikroinwazyjnych technik fizjoterapii- Przezskórna Elektroliza EPTE oraz Przezskórna Neuromodulacja NMP. Ukończył cykl szkoleń według standardów IFOMPT (The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) zakończony egzaminem przed międzynarodową komisją członków IFOMPT. Szkolenie OMPT jest szkoleniem zaawansowanym w terapii manualnej, a w niektórych krajach jest oficjalnie uznaną specjalizacją zawodową w fizjoterapii

 Zainteresowania:

  • Sport- siatkówka, koszykówka, freediving, squash, snowboard, bieganie
  • Podróże
  • Kino
  • Muzyka rockowa i filmowa

ŁUKASZ JANKOWSKI

Mgr fizjoterapii

Wojciech Zygmunt

Mgr fizjoterapii

Piotr Czajkowski

Mgr fizjoterapii

Martyna Leszczyńska

REJESTRACJA

NaszGabinet