fbpx

O nasczym się zajmujemy?

URSZULA KONARZEWSKA

Mgr fizjoterapii

 Studia i doświadczenie:

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (studia pierwszego stopnia) oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (studia drugiego stopnia). Po ukończeniu studiów zdobywała doświadczenie w Przychodniach Rehabilitacyjnych w Białymstoku i Gródku, oraz w Przedszkolu Integracyjnym w Supraślu pracując z dorosłymi i dziećmi. Była związana również z klubem fitness, gdzie jej fizjoterapeutyczne wykształcenie pomogło przywrócić formę osobom obciążonym medycznie.

 

 Szkolenia:

Liczne szkolenia w dziedzinie Diagnozowania i Leczenia Dysfunkcji Tkanek Miękkich J. Ciechomskiego (dodatkowo moduł w Pediatrii) pozwalają jej globalnie spojrzeć na pacjenta niezależnie od wieku. Stale podnosi swoje kwalifikacje w dziedzinie fizjoterapii, ale również w dziedzinach niemedycznych jak pedagogika. Kontynuuje naukę w dziedzinie osteopatii we Flanders International College of Osteopathy (FICO).

 Zainteresowania:

W czasie wolnym uprawia sport (snowboard, rolki, rower, trening funkcjonalny), podróżuje, maluje obrazy i pasjonuje się gotowaniem.

KRZYSZTOF KORYSZEWSKI

LEKARZ

Dr PAWEŁ KONARZEWSKI

Fizjoterapeuta

 Studia:

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (studia pierwszego stopnia) oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (studia drugiego stopnia).

 Praca zawodowa:

 

Karierę zawodową rozpoczynał w białostockich placówkach rehabilitacyjnych. Rozwój zawodowy pozwolił na podjęcie pracy na stanowisku wykładowcy w Klinice Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecnie prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne (Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji, Metody specjalne w fizjoterapii ) oraz jest opiekunem praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia. Pełni rolę wiceprezesa ORTHOPAEDIC MANIPULATIVE THERAPY POLAND oraz Polskiego Towarzystwa Profesjonalistów Zdrowia w Reumatologii. Zajmuje się również pracą naukową. Jest współautorem prac z dziedziny rehabilitacji publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jednocześnie rozwijał się w dziedzinie terapii manualnej oraz rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej itp. pracując w gabinecie fizjoterapii przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego.

 Szkolenia:

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach. Ukończył cykl szkoleń terapii manualnej wg. koncepcji Kaltenborn – Evjenth, zakończony egzaminem dającym międzynarodowy certyfikat terapeuty manualnego oraz cykl szkoleń Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu. Poszerzył swoją wiedzę i gamę technik o terapie wisceralną, NDS Neurodynamic Solution, HVLA – krótkodźwigniowe techniki manipulacyjne, haczykowanie i wiele innych. Ukończył cykl szkoleń według standardów IFOMPT (The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists). Szkolenie OMPT jest szkoleniem zaawansowanym w terapii manualnej, a w niektórych krajach jest oficjalnie uznaną specjalizacją zawodową w fizjoterapii

 Zainteresowania:

  • Sport- siatkówka, freediving, squash, snowboard
  • Podróże
  • Kino
  • Muzyka rockowa i filmowa

ŁUKASZ JANKOWSKI

Mgr fizjoterapii

JUSTYNA ADAMOWICZ

Mgr fizjoterapii

EMILIA GAWRYLUK

Mgr fizjoterapii

IZA PUŁAWSKA

REJESTRACJA

NaszGabinet